आपली शाळा ...मराठी शाळा

एक पाऊल पुढे


मार्गदर्शिका
बालकाचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क २००९ अधिनियम
RtE 2009
सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन
मनोगत
शिक्षणाचा खेळ खंडोबा - एल पी नरसाळे
इंग्रजीमुळे आपली काय हानी झाली
माहिती
Income Tax
ज्ञानरचनावाद PPT
महाराष्ट्रातील जाती
महाराष्ट्रातील समाजसुधारक
माहिती अधिकार कायदा PPT
माहिती अधिकार फॉर्म
वेळापत्रक
शिक्षक संचयिका
शिक्षणास परवानगी अर्ज
अभ्यासक्रम
NCF 2005
प्राथ.शिक्षण अभ्यासक्रम English
प्राथ.शिक्षण अभ्यासक्रम मराठी
प्राथ.शिक्षण अभ्यासक्रम गणित
प्राथ.शिक्षण अभ्यासक्रम परिसर-१
प्राथ.शिक्षण अभ्यासक्रम परिसर-२
प्राथ.शिक्षण अभ्यासक्रम कला
प्राथ.शिक्षण अभ्यासक्रम कार्यानुभव
प्राथ.शिक्षण अभ्यासक्रम शा.शि.
प्राथमिक शिक्षण अभ्यासक्रम २०१२
राज्य अभ्यासक्रम आराखडा २०१०
ज्ञानरचनावाद
संपूर्ण अभ्यासक्रम २०१२
नवोपक्रम - कृतीसंशोधन - प्रकल्प
कहाणी द्वारा बच्चोंकी भाषिक विकास
गोष्टी अपूर्णांकाच्या
नक्षीदार भूमिती
बालवाडीतील बहुभाषिकता
मुलांचे डबे
शुद्धलेखन मे सुधार
उदाहरणकार्ड
३ री इंग्रजी शिक्षणातील अडचणी - कृती संशोधन
प्रकल्प नमुना
भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील महापुरुष - प्रकल्प
वजाबाकीतील समस्या - कृती संशोधन
मराठी लेखनातील चुका - कृती संशोधन
सुविचार
भेटीगाठी -